วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงได้จัดอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

15 พ.ค. 62