วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปิดธนาคารคัดแยกขยะบ้านเฉลียงพัฒนา ม.11

15 ต.ค. 63