วันที่ 14 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง โดยการนำของนายวิเชียร วัฒนาประกุล นายก อบต.เฉลียง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียง ผู้นำชุมชนประชาชนตำบลเฉลียงและส่วนราชการ ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน

14 มิ.ย. 62