วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ร่วมกับบ้านเฉลียงพัฒนา หมู่ที่ 11 ได้เปิดโครงการ กองทุนธนาคารคัดแยกขยะ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเฉลียงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลเฉลียง

15 ต.ค. 63