วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 อบต.เฉลียง นำโดยนายกวิเชียร วัฒนาประชากุล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เตรียมความพร้อมสถานที่กักตัวสำหรับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง ณ บริเวณสวนสุขภาพบ่อหุบ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

13 ก.ค. 64