วันที่ 11 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

27 พ.ย. 62

ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :