วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ร่วมกับอำเภอครบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อม และประชาชนตำบลเฉลียง ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพน้ำ บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด

10 พ.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :