วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายกองค์บริหารส่วนตำบลเฉลียง เป็นประธานเปิด”โครงการขยะความดีสร้างวิถี ชุมชน “ ครั้งที่2 เพื่อรับการประเมินหมู่บ้านปลอดขยะ ร่วมกับ บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด อีกทั้งคณะกรรมการจากส่วนราชการต่างๆร่วมเป็นคณะการประเมินในครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. ณ หมู่บ้านเฉลียงพัฒนา หมู่ที่11 และ ตั้งแต่เวลา 13.00 -15.00 น. ณ หมู่บ้านเฉลียงใหญ่ หมู่ที่1

26 พ.ย. 61