มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ (ตาบอด)

01 ก.ค. 64

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียร วัฒนาประชากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง นายธวัชชัย  ฉกรรจ์ศิลป์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน 500 บาท จากสมาคมประชาคมคนตาบอดเพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ให้แก่ นางวรรณา   สุขกระโทก ผู้พิการตาบอดทั้ง 2 ข้าง อายุ 81 ปี ม.4 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา