มอบการปรับสภาพบ้าน นางสาวบังอร จงเทพ หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า โดยได้รับงบประมาณจาก อบจ.นครราชสีมา

01 ก.ย. 61

มอบการปรับสภาพบ้าน นางสาวบังอร จงเทพ หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า โดยได้รับงบประมาณจาก อบจ.นครราชสีมา