พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ตำบลเฉลียง

01 ก.ย. 61

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  โดยการนำของนายวิเชียร  วัฒนาประชากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ร่วมกับ รพ.สต. เฉลียง อสม.ตำบลเฉลียง ผู้นชุมชน และประชาชนตำบลเฉลียง พ่นหมอกควัน และหยอดทรายะเบท

กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออกภายในตำบลเฉลียง