ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567

31 ต.ค. 66