ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเฉลียงโคก หมู่ที่ 2

20 ม.ค. 66