ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จากบ้านนายบุญลือ – บ้านนายสุระกิจสายจากรอยต่อถนนเดิม

14 ก.พ. 65