ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2567

28 มิ.ย. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :