ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

07 พ.ค. 67