ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

17 พ.ย. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :