ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

30 พ.ค. 66