ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

30 พ.ค. 66