ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ฉบับเพิ่มเติม) ประจำปี 2565

25 พ.ย. 64

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ฉบับเพิ่มเติม) ประจำปี 2565

ขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :