ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

18 ต.ค. 64