ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

16 ก.ย. 64