ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ประจำปีงบประมาณ 2565

20 ส.ค. 64