ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

25 พ.ค. 64