ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ประจำปีงบประมาณ 2564

03 พ.ค. 64