ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564

24 ก.พ. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :