ประกาศราคาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านคลองสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ธ.ค. 61