ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันนี้ – 29 มีนาคม 2565

21 มี.ค. 65

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีทะเบียนบ้านในตำบลเฉลียง อายุ 15 – 18 ปี ที่สนใจปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน) ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2565 สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ – 29 มีนาคม 2565 ห้องกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง