ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

22 ต.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :