ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนนตำบลเฉลียง เขตเลือกตั้งที่ 6 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

18 ส.ค. 66