ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บริเวณจากรอยต่อถนนเดิมถึงสามแยกถ้ำวัวแดง

27 พ.ค. 65