ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกแขวน สายทางหลวง224 ถึงรอยต่อถนนเดิม (e-bidding)

14 ม.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :