บริษัท เอ็นเค พรีเมียร์ 1969 จำกัด บริจาคกระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเฉลียง

15 ต.ค. 65