นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี ส.จ.พรชัย อำนวยทรัพย์ ร่วมกับ อบต.เฉลียง

01 ก.ย. 60

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี ส.จ.พรชัย อำนวยทรัพย์ ร่วมกับ อบต.เฉลียง ผู้นำชุมชน และทหาร ร.