นายวิเชียร วัฒนาประชากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมแกนนำในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียง

30 เม.ย. 62