นายวิเชียร วัฒนาประชากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ออกตรวจเยี่ยมเพื่อทราบปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องตำบลเฉลียงและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

07 พ.ย. 61