ท่านนายกสมเจต์ จันทร์พยัพ เยี่ยมชมให้กำลังใจหมู่บ้านต้นแบบธนาคารขยะบ้านเฉลียงพัฒนา ม.11

15 มี.ค. 65