ฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่พักของผู้ป่วย COVID-19

08 ก.ค. 64

8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียง เข้าไปพ่นฆ่าเชื้อสถานที่พักของผู้ป่วย พื้นที่เสียงในเขตพื้นที่ตำบลเฉลียง