ฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่พักของผู้ป่วย COVID-19

08 ก.ค. 64

8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียง เข้าไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่พักของผู้ป่วยโควิด-19 พื้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่ตำบลเฉลียง