สำรวจบ้านผู้พิการเพื่อคัดเลือกเข้าโครงการปรับปรุงบ้านผู้พิการฯ

21 มี.ค. 61

สำรวจบ้านผู้พิการเพื่อคัดเลือกเข้าโครงการปรับปรุงบ้านผู้พิการฯ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายวิเชียร วัฒนาประชากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง และนางสาวกีรติญา พูนกระโทก นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ออกสำรวจบ้านผู้พิการ ราย นายทองดี นานำ้เชี่ยว เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกในโครงการปรับปรุงบ้านผู้พิการ ประจำปี 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการต่อไป