ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

15 พ.ย. 65

17 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ งานในอำนาจหน้าที่และการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งประชุมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาขน มีการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของตำบลเฉลียง มีการออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ตำบลเฉลียง มีการแสดงดนตรีเพื่อประชาชน ณ สวนสุขภาพถ้ำวัวแดง และมีการตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลมากมาย