ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

31 ม.ค. 63

ขอเชิญรองประธานสภา/ส.อบต.เฉลียง ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ในการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :