กิจกรรมฟื้นฟูป่าและอนุรักษ์ป่าไม่ ของตำบลเฉลียง

08 ต.ค. 61

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง โดยการนำของ นายกวิเชียร วัฒนาประชากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลเฉลียง ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าและอนุรักษ์ป่าไม่ ของตำบลเฉลียง ณ ทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา