การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตำบลเฉลียง

24 พ.ย. 64