ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครราชสีมา
                         มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่โบราณสถานถ้ำวัวแดง หาดจอมทอง และ น้ำตกวังเต่า


โบราณสถานถ้ำวัวแดง

         ตั้งอยู่ที่เขาลูกช้าง ห่างจากอำเภอครบุรี 13 กม. ลักษณะเป็นถ้ำเพิงผาหินทรายแดงตื้น ๆ ผนังด้านในสุดมีภาพสลักนูนต่ำ เป็น
พระอิศวรทรงตรีคูณ อุ้มนางปารตี (อุมา) ประทับบนหลังโคอุสุภราช (โคนนที) มีเทพบริวาร 2 องค์ถือทวยพัดโพกซึ่งจำหลักแบบ
ลายหางนกยูง ฤาษียืนประนมมือ 3 ตน ประกอบท้ายขบวน เบื้องหน้าโคอุสุภราช สลักเป็นฤาษีนั่ง 1 ตน และเทวดา 1 องค์ ถวาย
ความเคารพเรื่องราวที่สลักในถ้ำแห่งนี้เป็นศิลปะในวัฒนธรรมขอม ซึ่งเคยมีชุมชนโบราณในแถบนี้และบริเวณใกล้เคียงในราวพุทธศตวรรษ
ที่ 16 - 18 และได้รับการสร้างขึ้นตามความเชื่อในศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์


                             

หาดจอมทอง

        หาดจอมทองอยู่ในบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนลำมูลบน ใกล้กับเขาจอมทอง ตำบลจระเข้หิน มีความกว้างของหาดจากแนวริมน้ำขึ้น
มาเฉลี่ย 80 เมตร ยาว 800 เมตร โดยทำการลงทรายหยาบตลอดแนวทั้งหมด ความหนาของทรายประมาณ 10 เมตรเป็นชายหาด
ที่เสมอเรียบตามแนวระดับน้ำ ทำให้มีบริเวณพื้นที่ชายหาดและบริเวณที่สามารถลงเล่นน้ำได้ มีบริการให้เช่าห่วงยาง เรือถีบ เก้าอี้พับ
ร่มชายหาดและเรือแพอีกด้วย การเดินทาง มี 2 เส้นทางคือ

         1. จากตัวจังหวัดนครราชสีมา ใช้เส้นทางนครราชสีมา-โชคชัย-ครบุรี ระยะทาง 52 กิโลเมตรถึงตัวอำเภอครบุรีใช้เส้นทางถนน
ลาดยางชลประทานมูลบน-ลำแชะ ที่อำเภอครบุรี-หาดจอมทอง ระยะทาง 17 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวจังหวัดนครราชสีมา-
ครบุรี-หาดจอมทอง ประมาณ 69 กิโลเมตร

         2. จากตัวจังหวัด ไปอำเภอปักธงชัย จนถึงสามแยกปอแดง(ทางหลวงหมายเลข 304 -กบินทร์บุรี) เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทาง
ชลประทาน-ปอแดง ประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงเขื่อนมูลบนจากเขื่อนฯไปอีก 5 กิโลเมตร ถึงหาดจอมทองรวมระยะทางจากตัว
จังหวัดนครราชสีมา-ปักธงชัย-หาดจอมทอง ประมาณ 60 กิโลเมตร
น้ำตกวังเต่า

        ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขื่อนลำตะคอง ตำบลคลองไผ่ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าแบบสูบกลับเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเสริมระบบในช่วงความ
ต้องการไฟฟ้าสูงสุด โดยการนำพลังงานไฟฟ้าที่เหลืออยู่ (ช่วงมีความต้องการไฟฟ้าน้อย) ในระบบมาใช ้สูบน้ำจำนวนหนึ่งที่มีอยู่ในอ่าง
เก็บน้ำเขื่อนลำตะคองเดิม ( ของกรมชลประทาน ) ขึ้นไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำข้างบน ( กฟผ.สร้างขึ้นใหม่ )

เมื่อมีความต้องการไฟฟ้ามากในช่วงหัวค่ำก็ปล่อยน้ำจำนวนเดียวกันนี้ให้ ไหลกลับคืนลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองตามเดิมโดยผ่านกัง
หันน้ำเพื่อผลิต ไฟฟ้าเสริมระบบ เป็นปัจจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคอย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมโครงการต้องทำหนังสือ
ติดต่อล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4421 4990-3 
  Untitled Document
                                                                      เธ•เธณเธšเธฅเน€เธ‰เธฅเธตเธขเธ‡ เธญเธณเน€เธ เธญเธ„เธฃเธšเธธเธฃเธต เธˆ.เธ™เธ„เธฃเธฃเธฒเธŠเธชเธตเธกเธฒ 30250
                                                                     E-mail:admin@chaleang.go.th
                                                                         Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology