หัวข้อ
วันที่
     กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจ ทุกพุธที่ 2 ของเดื 14-02-2018 6:42:12
     ใบสมัครการแข่งขันกีฬา อบต.เฉลียงเกมส์ ครั้งที่ ๑๔ 07-12-2017 3:16:9
     เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 20-10-2017 3:38:42
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงา 21-09-2017 11:53:52
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 08-09-2017 7:54:7
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค (สัมภาษณ์) 07-09-2017 7:31:30
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 04-09-2017 9:26:27
     รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11-08-2017 3:15:37
     โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 13-07-2017 5:38:10
     โครงการรับซื้อขยะรีไซเคิลภายในตำบลเฉลียง 17-07-2017 5:36:53
     สปสช.อบต.เฉลียง ขอเชิญเสนอโครงการ 26-06-2017 10:10:11
     ประชาชนตำบลเฉลียง ร่วมใจคัดแยกขยะ ตามหลัก 3Rs ประช 01-06-2017 10:22:21
     ดาว์นโหลดระเบียบการแข่งขันฟุตซอล ถ้ำวัวแดงคัพ ครั้ 02-05-2017 10:16:17
     กีฬา อบต.เฉลียงเกมส์ 01-02-2017 10:13:25
     กำหนดการยื่นแบบและการชำระภาษีต่างๆ 21-12-2016 10:17:44
     นายอำเภอครบุรี มอบบ้านประชารัฐร่วมใจ 23-11-2016 10:18:51
     นายอำเภอครบุรี และนายก อบต.เฉลียง มอบบ้านเทิดไท้อง 23-11-2016 10:20:20
     อบต.เฉลียงร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี 22-11-2016 5:43:35
     นายอำเภอตรวจเยี่ยม อบต.เฉลียง 15-11-2016 1:48:27
     กิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 14-11-2016 1:45:7
     โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 08-04-2016 4:45:52
     เชิญร่วมลงนามถวายอาลัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส 18-10-2016 8:24:38
     โครงการปลูกต้นไม้เพื่อแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2559 09-08-2016 2:1:8
     โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น 05-08-2016 2:0:15
     โครงการอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนตำบลเฉลียง 28-07-2016 1:59:26
     โครงการอบรมเด็กและเยาวชนตำบลเฉลียง 15-07-2016 4:10:41
     องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ถวายเทียนพรรษา ที่วัดท 15-07-2016 4:7:31
     อบต.เฉลียง ดำเนินการล้างท่อ รางระบายนำ้ 01-07-2016 7:47:57
     7 สิงหาคม 2559 เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์ออก 01-07-2016 7:42:15
     อบจ.อุดรธานี ได้ศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านตำบลเฉลียง 27-04-2016 2:7:8
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 4 ชุ 22-03-2016 8:36:17
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนนคสล. ม. 1 21-03-2016 9:11:25
     ยกเลิกประชาสัมพันธ์ราคากลางเครื่องออกกำลังกาย จำนว 21-03-2016 9:10:40
     ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคสล. ม 5 07-03-2016 9:49:1
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำน 03-03-2016 8:36:40
     ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ 24-02-2016 7:22:8
     ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ 16-02-2016 7:27:26
     ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 10 09-02-2016 9:6:0
     ประกาศผลสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 01-02-2016 10:38:32
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 29-01-2016 2:30:1
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เรื่อง รับสมัคร 31-12-2015 2:35:56
     ประกาศราคากลางงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติก จำนวน 25-12-2015 16:28:42
     ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล. ม11 จำนวน 1 โครง 17-12-2015 15:33:47
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 03-11-2015 3:6:20
     การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 03-11-2015 3:6:3
     เชิญร่วมกิจกรรมกีฬา อบต.เฉลียงเกมส์ ครั้งที่ 12 02-11-2015 9:21:38
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 58 03-06-2015 11:26:34
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 58 01-05-2015 11:56:29
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จำนวน 5 โครงการ 27-04-2015 11:32:3
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 58 03-04-2015 11:30:32
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 58 03-03-2015 11:19:47
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จำนวน 7 โครงการ 02-03-2015 11:8:59
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 58 03-02-2015 11:4:0
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จำนวน 2 โครงการ 20-01-2015 10:6:32
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 57 05-01-2015 9:53:33
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 04-12-2014 11:34:32
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 57 04-12-2014 9:15:57
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พ 06-11-2014 9:17:5
     ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2557 05-11-2014 9:47:12
     ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2557 30-10-2014 15:21:27
     ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (58-60) 30-10-2014 15:16:39
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พ 16-10-2014 14:18:34
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หม 12-09-2014 13:41:37
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อสื่อการเรียน 29-08-2014 13:36:42
     ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) 13-06-2014 13:14:9
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จำนวน 5 โครงการ 06-05-2014 12:35:25
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2557 28-11-2013 12:1:40
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จำนวน 3 โครงการ 08-11-2013 11:50:49
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จำนวน 6 โครงการ 01-11-2013 11:47:23
     แผนการจัดหาพัสดุ ผด. ๒ 11-10-2013 15:5:47
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 11-10-2013 13:24:8
     ประกาศสอบราคาก่อสร้าง 3 โครงการ 12-09-2013 8:56:4
     ประกาศสอบราคาก่อสร้าง 3 โครงการ 05-09-2013 13:3:51
     แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2556 30-10-2012 9:38:5
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 30-10-2012 9:11:58

 

 

                                                                      ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
                                                                    โทรศัพท์ 044-346252
                                                                     E-mail:admin@chaleang.go.th
                                                                         Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology