สำรวจบ้านผู้พิการเพื่อคัดเลือกเข้าโครงการปรับปรุงบ้านผู้พิการฯ
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายวิเชียร  วัฒนาประชากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง และนางสาวกีรติญา  พูนกระโทก นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ออกสำรวจบ้านผู้พิการ ราย นายทองดี  นานำ้เชี่ยว เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกในโครงการปรับปรุงบ้านผู้พิการ ประจำปี 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการต่อไป


 
  Untitled Document
                                                                      ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
                                                                     E-mail:admin@chaleang.go.th
                                                                         Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology