โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 


 
  Untitled Document
                                                                      ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
                                                                     E-mail:admin@chaleang.go.th
                                                                         Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology