ส่งมอบขยะอันตรายให้กับ อบจ.นครราชสีมา
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ดำเนินการส่งมอบขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมภายในตำบลเฉลียง ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จำนวน 250  กิโลกรัม    ณ  จุดส่งมอบหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 


 
  Untitled Document
                                                                      ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
                                                                     E-mail:admin@chaleang.go.th
                                                                         Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology